Wandkleed Onze Vader blauw

27.95

Formaat: 40x60cm (A2) of 60x90cm.

Lijst: Inclusief stokken en leertje

Materiaal: textiel en beukenhout

Beschrijving

Dit mooie wandkleed is van textiel en is inclusief stokken en leertje om het op te hangen. Het draagt de prachtige tekst uit Mattheus 6:9-13, het Onze Vader.

Onze Vader, die in de hemelen zijt; Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.

Je kunt kiezen tussen twee afmetingen: 40x60cm (A2) of 60x90cm.

Het is mijn gebed dat elk bord van Woorden van Waarheid meer zal zijn dan een unieke decoratie in je huis, dat de woorden je inspireren, bemoedigen en je zullen stilzetten bij de liefde van God.