Awesome

Rins Dijkman Berichten Geef een reactie

Our God is an awesome God 1canvas woordenvanwaarheid

Our God is an awesome God

Our God is an Awesome God In psalm 99 lezen we het volgende: Let them praise Your great and awesome name — He is holy. (NKJV) Laten zij Uw grote en ontzagwekkende Naam loven. Heilig is Hij. (HSV) Door het uitspreken van deze geweldige tekst, eren we God om Wie Hij is.  In Exodus 34 staat ook heel duidelijk Wie God is: Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. (HSV) Zo mogen wij onze God kennen en Hem prijzen en aanbidden om Zijn ontzagwekkende grootheid en liefde. God heeft ons gemaakt om Hem te aanbidden, en in een leven van aanbidding vinden wij het doel dat Hij voor ons heeft bedacht. God wil ons aanraken en ons zegenen in onze diepste noden en verlangens.

Geef een antwoord