Mooie dochter

Rins Dijkman Berichten Geef een reactie

Mooie dochter van me je bent geliefd woordenvanwaarheid – tekstophout

Toen Jezus zich liet dopen, ging de hemel open. De Geest kwam op de Heer, daalde op Hem neer, zoals een duif uit de hemel. Het was het begin van Jezus’ bediening op aarde. Voordat Hij begon, wilde de Vader het dat Hij hoorde en de mensen om Hem heen Wie Hij was. Want er staat in Lukas 3:22 En er kwam een stem uit de hemel die zei: ‘Jij bent Mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ Omdat wij Gods kinderen zijn, en Zijn beeld dragen, zegt Hij ook tegen ons: ‘Jij bent mijn geliefde zoon, jij bent mijn geliefde dochter. In jou vind Ik vreugde.’

Geef een antwoord