Psalm 84

Rins Dijkman Berichten Leave a Comment

Psalm 84:5-8 Gezegend, gelukkig zijn zij die in Uw huis en Uw aanwezigheid wonen, zij zullen de hele dag door Uw lof zingen. Sela (pauzeer en denk daar rustig over na). Gezegend en gelukkig is degene wiens kracht in U is, in wiens hart de gebaande wegen naar Sion zijn. Als zij gaan door het dal van Baca (wenen en …

2 Korinthe 5

Rins Dijkman Berichten Leave a Comment

2 Korinthe 5:17 Daarom is iemand die in Christus is, een nieuwe schepping; de oude morele en geestelijke toestand is verdwenen. Zie, het frisse en nieuwe is gekomen! Wat houdt de liefde van God in? God is liefde – AGAPE. De onvoorwaardelijke liefde. Hij doet wat je uit jezelf nooit zou kunnen. Door het offer van Jezus aan het kruis …

Psalm 68

Rins Dijkman Berichten Leave a Comment

Psalm 68:19-20 Gezegend zij de Heer, Die onze lasten draagt en ons elke dag draagt, de God die onze redding is! Sela (pauzeer en denk daar in de rust over na). God is voor ons een God van bevrijding en redding; en aan God de Heer behoort de ontsnapping en bevrijding van de dood. Elke dag mag je in dankbaarheid …

Romeinen 12

Rins Dijkman Berichten Leave a Comment

1 God is liefdevol en goed. Daarom moedig ik jullie aan, broeders en zusters, om jezelf aan God te geven. Geef jezelf als een levend en heilig offer waar God blij mee is. Het is goed om God op die manier te dienen. 2 Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen. Maar leef als nieuwe mensen, doordat jullie …

Psalm 23 – er is genoeg

Rins Dijkman Berichten Leave a Comment

In het tweede vers van Psalm 23 staat: ‘Hij laat mij rusten in groene weiden en leidt mij langs stille wateren.’ Als een herder in vroeger tijden in Israel zijn schapen hoedde, was dat waarschijnlijk niet door de groene weilanden met de slootjes zodat wij dat hier in ons land kennen. Maar meer door de rotsachtige bergen en onherbergzame gebieden. …

Mooie dochter

Rins Dijkman Berichten Leave a Comment

Toen Jezus zich liet dopen, ging de hemel open. De Geest kwam op de Heer, daalde op Hem neer, zoals een duif uit de hemel. Het was het begin van Jezus’ bediening op aarde. Voordat Hij begon, wilde de Vader het dat Hij hoorde en de mensen om Hem heen Wie Hij was. Want er staat in Lukas 3:22 En …

Awesome

Rins Dijkman Berichten Leave a Comment

Our God is an Awesome God In psalm 99 lezen we het volgende: Let them praise Your great and awesome name — He is holy. (NKJV) Laten zij Uw grote en ontzagwekkende Naam loven. Heilig is Hij. (HSV) Door het uitspreken van deze geweldige tekst, eren we God om Wie Hij is.  In Exodus 34 staat ook heel duidelijk Wie …