Psalm 84

Rins Dijkman Berichten Leave a Comment

Bijbeltekst op hout wanddecoratie christelijke tekst woordenvanwaarheid

Bijbeltekst op hout wanddecoratie christelijke tekst woordenvanwaarheid

Psalm 84:5-8

Gezegend, gelukkig zijn zij die in Uw huis en Uw aanwezigheid wonen, zij zullen de hele dag door Uw lof zingen. Sela (pauzeer en denk daar rustig over na). Gezegend en gelukkig is degene wiens kracht in U is, in wiens hart de gebaande wegen naar Sion zijn. Als zij gaan door het dal van Baca (wenen en verdriet), dan maken zij God tot hun bron; de vroege regen bedekt hen met zegeningen. Ze nemen toe in zegevierende kracht, van kracht naar kracht, en zullen verschijnen voor God in Sion.

“Als zij gaan door het dal van Baca…” In die tijd kwamen de pelgrims op weg naar Sion, door het dal van Baca. Dit kan een symbolische verwijzing zijn naar de tijd van moeite en tranen wij mensen vaak door moeten gaan, op weg naar onze ontmoeting met God. Dorre tijden in ons leven gaan vaak vooraf aan het sterk worden in Gods aanwezigheid. Het zijn mogelijkheden om Zijn trouw weer te zien en te ervaren en ons te verdiepen in Wie God eigenlijk is. Als je vandaag door het dal van Baca loopt, wees er dan zeker van dat je weg altijd loopt náár God, niet bij Hem vandaan.

2 Korinthe 5

Rins Dijkman Berichten Leave a Comment

Bijbeltekst op hout wanddecoratie christelijke tekst woordenvanwaarheid

Bijbeltekst 2 Korinthe 5:17 woordenvanwaarheid

2 Korinthe 5:17

Daarom is iemand die in Christus is, een nieuwe schepping; de oude morele en geestelijke toestand is verdwenen. Zie, het frisse en nieuwe is gekomen!

Wat houdt de liefde van God in? God is liefde – AGAPE. De onvoorwaardelijke liefde. Hij doet wat je uit jezelf nooit zou kunnen. Door het offer van Jezus aan het kruis heeft Hij Zijn liefde laten zien, en kan jij in genade Zijn liefde beantwoorden en word je een kersverse nieuwe schepping!

Dan kan je zeggen: “Mijn leven is gerechtvaardigd, geheiligd. Ik ben bevrijd van de dood, rechtvaardig, heilig. Ik ben levend in Jezus’ opstanding, een nieuwe schepping, gezegend met elke geestelijke zegen. Ik ben onberispelijk , bedekt met Gods liefde, een kind van God, vergeven en behoor God toe. Ik ben Zijn kunstwerk en dichter bij God gebracht. Ik ben lid van de kerk, het lichaam van Christus. Ik zal eeuwige glorie hebben.”

Psalm 68

Rins Dijkman Berichten Leave a Comment

Bijbeltekst op hout wanddecoratie christelijke tekst woordenvanwaarheid

Bijbeltekst Psalm 68 woordenvanwaarheid

Psalm 68:19-20

Gezegend zij de Heer, Die onze lasten draagt en ons elke dag draagt, de God die onze redding is! Sela (pauzeer en denk daar in de rust over na). God is voor ons een God van bevrijding en redding; en aan God de Heer behoort de ontsnapping en bevrijding van de dood.

Elke dag mag je in dankbaarheid je lasten aan de Eeuwige overdragen. Elke dag! Hij draagt dagelijks jouw lasten! Hoeveel rust loop je wel niet mis door veel dingen zelf te doen. Soms loop je met zorgen rond, en kom je er pas later achter dat je het beter aan God had kunnen geven. De kleine dingen van de dag, je verantwoordelijkheden, je doelen, je dromen. Geef alles aan Hem. Hij heeft grote en sterke handen. Dag aan dag draagt Hij je!

Romeinen 12

Rins Dijkman Berichten Leave a Comment

Bijbeltekst op hout wanddecoratie christelijke tekst woordenvanwaarheid

Romeinen 12:1-2 woordenvanwaarheid

1 God is liefdevol en goed. Daarom moedig ik jullie aan, broeders en zusters, om jezelf aan God te geven. Geef jezelf als een levend en heilig offer waar God blij mee is. Het is goed om God op die manier te dienen. 2 Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen. Maar leef als nieuwe mensen, doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken, namelijk op Gods manier. Dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En alles wat Hij wil is goed, mooi en volmaakt.

Hoe kan ik mijzelf geven als een levend en heilig offer? En wat wil God hiermee? Ik denk dat het bij de basis begint. Pak je gewone, alledaagse leven – je slapen, eten, naar je werk gaan, je doorgaande leven – en geef het aan God als een offer. Gewoon aan Hem opdragen. Omarmen wie God is en wat Hij voor je doet, is het beste wat je voor Hem kan doen. Hij kan iets met jouw leven, en als je Hem op deze manier toelaat, zul je na een tijdje zien HOE Hij dit doet.

Psalm 23 – er is genoeg

Rins Dijkman Berichten Leave a Comment

He leads me beside quiet waters Psalm 23 woordenvanwaarheid

In het tweede vers van Psalm 23 staat: ‘Hij laat mij rusten in groene weiden en leidt mij langs stille wateren.’ Als een herder in vroeger tijden in Israel zijn schapen hoedde, was dat waarschijnlijk niet door de groene weilanden met de slootjes zodat wij dat hier in ons land kennen. Maar meer door de rotsachtige bergen en onherbergzame gebieden. De herder weet dat er zelfs daar kleine graspolletjes groeien, vaak bewaterd door de morgendauw. Door zijn schapen langs deze gebieden te drijven, vindt elk schaap zijn voedsel, en is er, ondanks dat er ‘niets’ lijkt te zijn, toch weer genoeg voor de hele kudde. En de herder leidt, hij weet welke weg te gaan. Aan de hand van Psalm 23 heb ik 2 teksten gemaakt. Een ervan is een tekst op hout, met in het Engels: ‘He leads me beside quiet waters’. De andere is een poster met een aquarel, waarbij je de herder op zijn rug ziet, door de ogen van een schaap. Ik denk dat het een bemoediging is, dat je mag weten dat de Herder weet waar je moet zijn en dat Hij er altijd voor zal zorgen dat er genoeg is voor elke dag.

Mooie dochter

Rins Dijkman Berichten Leave a Comment

Mooie dochter van me je bent geliefd woordenvanwaarheid – tekstophout

Toen Jezus zich liet dopen, ging de hemel open. De Geest kwam op de Heer, daalde op Hem neer, zoals een duif uit de hemel. Het was het begin van Jezus’ bediening op aarde. Voordat Hij begon, wilde de Vader het dat Hij hoorde en de mensen om Hem heen Wie Hij was. Want er staat in Lukas 3:22 En er kwam een stem uit de hemel die zei: ‘Jij bent Mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ Omdat wij Gods kinderen zijn, en Zijn beeld dragen, zegt Hij ook tegen ons: ‘Jij bent mijn geliefde zoon, jij bent mijn geliefde dochter. In jou vind Ik vreugde.’

Awesome

Rins Dijkman Berichten Leave a Comment

Our God is an awesome God 1canvas woordenvanwaarheid

Our God is an awesome God

Our God is an Awesome God In psalm 99 lezen we het volgende: Let them praise Your great and awesome name — He is holy. (NKJV) Laten zij Uw grote en ontzagwekkende Naam loven. Heilig is Hij. (HSV) Door het uitspreken van deze geweldige tekst, eren we God om Wie Hij is.  In Exodus 34 staat ook heel duidelijk Wie God is: Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. (HSV) Zo mogen wij onze God kennen en Hem prijzen en aanbidden om Zijn ontzagwekkende grootheid en liefde. God heeft ons gemaakt om Hem te aanbidden, en in een leven van aanbidding vinden wij het doel dat Hij voor ons heeft bedacht. God wil ons aanraken en ons zegenen in onze diepste noden en verlangens.